Izolacija bioplinskih sistemov

Styrodur

Izolacija bioplinskih sistemov

V živinoreji se ustvarjajo velike količine gnojnice. Z relativno preprosto in cenovno ugodno fermentacijo je mogoče ta odpadni material spremeniti v bioplin in slednjega nato uporabiti za proizvodnjo energije in toplote. Da bi zagotovili optimalno temperaturo ves čas trajanja procesa, v skladu z ustvarjeno količino bioplina, je treba zmanjšati izgube toplote iz fermentacijskih posod. V ta namen se stene, dno in strop posod obloži s toplotno izolacijskimi materiali.

Plošče Styrodur kot toplotna izolacija izpolnjujejo stroge zahteve bioplinskih sistemov, pri tem pa zagotavljajo odlično razmerje kakovosti in cene. Da bi zagotovili optimalno delovno temperaturo med celotnim procesom ustvarjanja bioplina, je priporočljivo zmanjšati disperzijo toplote iz fermentacijskih posod. Poleg tega so plošče Styrodur pokazale odlično odpornost na pline, ki v takih obratih nastajajo.

Priporočeni izdelki:

Priporočeni izdelki za izolacijo temeljne plošče:

Priporočeni izdelki za izolacijo podzemnega dela fermentacijske posode:

Priporočeni izdelki za zaščito pred zmrzaljo:

Priporočeni izdelki za izolacijo nadzemnega dela fermentacijske posode:

Priporočljivi izdelki za izolacijo voznih in zelenih površin fermentacijskih posod:

Priporočeni izdelki za izolacijo fermentacijske posode in plastičnega pokrova:

STYRODUR®, VARNA IN TRPEŽNA TOPLOTNO IZOLACIJSKA PLOŠČA

Na voljo smo vam za vse morebitne dodatne informacije o ploščah Styrodur®. Distribucija plošč Styrodur® je zagotovljena na celotnem državnem ozemlju

Zaščita podlage cestišča, gramoznih gred železniških nasipov in drsališč pred zmrzaljo

Styrodur

Zaščita podlage cestišča, gramoznih gred železniških nasipov in drsališč pred zmrzaljo

Zaradi visoke tlačne trdnosti, nizke vpojnosti vode, dobre izolacijske moči in odpornosti proti trohnenju se plošče Styrodur® uporabljajo tudi kot zaščita pred zmrzaljo pri gradnji cest in železniških prog. To ne le preprečuje poškodbe, ki bi nastale zaradi zmrzali, temveč zmanjša tudi stroške vzdrževanja infrastrukture.

Tudi pri gradnji drsališč mora izolacija izpolnjevati podobne zahteve kot pri zaščiti cest in železniških prog. Zaradi fizikalno-tehničnih lastnosti in prednosti so plošče Styrodur idealna izolacija za tovrstne namene.

Priporočeni izdelki:

Priporočeni izdelki za podlago cestišč in drsališča:

Priporočeni izdelki za gramozne grede železniških nasipov:

STYRODUR®, VARNA IN TRPEŽNA TOPLOTNO IZOLACIJSKA PLOŠČA

Na voljo smo vam za vse morebitne dodatne informacije o ploščah Styrodur®. Distribucija plošč Styrodur® je zagotovljena na celotnem državnem ozemlju.

Izolacija dvo in dvokapnih streh

Styrodur

Izolacija dvo in dvokapnih streh

Energijske izgube, ki jih povzroča streha, je mogoče zmanjšati s toplotno izolacijo slednje s pomočjo plošč Styrodur. Izolacija strehe je ključna, saj ima streha tudi vlogo zaščite konstrukcije, zlasti kadar je ta lesena.

Dvo ali večkapna streha je gotovo ena najpogosteje uporabljenih vrst kritin na področju stanovanjskih gradenj v Italiji. Ocenjuje se, da je skoraj 65 % vseh letno izdelanih streh v Italiji dvo ali večkapnih. Izolacijski sloj Styrodur zagotavlja učinkovito izolacijo, pa tudi odpornost proti obremenitvam, ki so značilne za klasične kritine.

Izolacija dvo in večkapnih streh s ploščami Styrodur® kot izolacija na ogredju je idealna fizikalno-tehnična rešitev, saj se izolacijski sloj polaga na strešno konstrukcijo skoraj brez prekinitev.

Izolacija na gredeh je primerna tako za novogradnje kot pri obnovi že obstoječih objektov, kadar je potrebna sanacija strehe.

Priporočeni izdelki:

STYRODUR®, VARNA IN TRPEŽNA TOPLOTNO IZOLACIJSKA PLOŠČA

Na voljo smo vam za vse morebitne dodatne informacije o ploščah Styrodur®. Distribucija plošč Styrodur® je zagotovljena na celotnem državnem ozemlju.

Izolacija obrnjenih ravnih streh

Styrodur

Izolacija obrnjenih ravnih streh

Izolacija obrnjenih ravnih streh je preprosta. Izolacijski sloj Styrodur® trajno ščiti hidroizolacijsko plast pred vremenskimi dejavniki, zlasti pred temperaturnimi nihanji in mehanskimi obremenitvami.

Streha Duo

Pri novih stavbah s streho Duo, ki izpolnjuje zelo stroge izolacijske zahteve, se izdela klasično vročo streho s ploščami XPS, nato pa se na hidroizolacijo strehe položi dodatni sloj plošč Styrodur.

Streha Plus

Streha Plus pomeni povečanje energetske učinkovitosti vroče strehe, ki je že izolirana z EPS ali s kameno volno, z dodatnim izolacijskim slojem iz plošč Styrodur po načelu obrnjene strehe.

Strehe z gramozom, terasaste in zelene strehe ali strehe kot parkirne ploščadi

Glede na to, da je pri vseh obrnjenih strehah mogoče poljubno izbrati zaščitno ali končno plast, so te lahko prekrite z gramozom, terasaste, zelene ali namenjene parkirnim ploščadim.

Obrnjena streha z dvoslojno izolacijo

Odvzeti vzorci in dolgoročne študije na obrnjenih strehah so pokazali, da Styrodur ohranja skoraj nespremenjene mehanske in fizikalne lastnosti v zelo dolgem časovnem obdobju, Uporaba drenažnega prepustnega ločilnega sloja preprečuje trajno zastajanje vode med plastmi plošč. Na ta način se prepreči tvorjenje prekomerne vlage na spodnji plasti, ki lahko zmanjša izolacijsko moč.

Priporočeni izdelki:

Priporočeni izdelki za obrnjeno streho z enojno ali dvojno plastjo gramoza, streho Duo in streho Plus:

Priporočeni izdelki za streho, namenjeno parkirni ploščadi:

Priporočeni izdelki za terasasto in zeleno streho:

STYRODUR®, VARNA IN TRPEŽNA TOPLOTNO IZOLACIJSKA PLOŠČA

Na voljo smo vam za vse morebitne dodatne informacije o ploščah Styrodur®. Distribucija plošč Styrodur® je zagotovljena na celotnem državnem ozemlju.

Izolacija nepohodnih stropov

Styrodur

Izolacija nepohodnih stropov

Namen izolacije streh sli stropov ni le ustvariti nepredušne kritine, ki lahko onemogočajo prehod vremenskih dejavnikov, temveč tudi zagotoviti udobne bivanjske razmere v stavbah, ki bodo tako zaščitene pred temperaturo in hrupom.

Streha ali strop sta dela stavbe, ki sta morebiti najbolj izpostavljena temperaturnim razlikam, ki glede na geografski položaj stavbe lahko segajo od precej nizkih oziroma nekaj stopinj pod 0° pozimi do približno 90° poleti.

Za izolacijo nepohodnih stropov v zadnjem nadstropju je mogoče uporabiti plošče Styrodur® izbrane debeline, in jih položiti tudi v več plasteh.

Priporočeni izdelki:

STYRODUR®, VARNA IN TRPEŽNA TOPLOTNO IZOLACIJSKA PLOŠČA

Na voljo smo vam za vse morebitne dodatne informacije o ploščah Styrodur®. Distribucija plošč Styrodur® je zagotovljena na celotnem državnem ozemlju.

Izolacija toplotnih mostov

Styrodur

Izolacija toplotnih mostov

Toplotni most je tisti omejeni predel stavbnega ovoja, ki ima gostejši toplotni tok kot gradbeni elementi ob njem. Ti predeli so lahko, na primer, elementi iz betona v zidu in težke betonske plošče, preklade oken in vrat, sidrni vijaki, podporni stebri, izbočeni deli ali fasadni podstavki kleti. Iz tega razloga jih je mogoče deliti na konstrukcijske toplotne mostove in take, ki jih povzročajo materiali.

Večja disperzija toplote poveča potrebe po energiji za ogrevanje stavbe, zaradi večje disperzije toplote v predelu toplotnih mostov na obodni površini konstrukcijskega elementa pa so površinske temperature nižje. To lahko povzroči tvorjenje kondenza in plesni, kar posledično ne izključuje negativnih vplivov na zdravje stanovalcev.

Toplotnim mostovom se je treba strogo izogibati, ne le iz energetskih, temveč tudi iz higienskih in zdravstvenih razlogov.
Elementi iz betona, vgrajeni v zidovih, kot so na primer stropi iz armiranega betona ali klasični balkoni kot konstrukcije, ki segajo iz stavbe, ustvarjajo toplotne mostove, ki jih je s ploščami Styrodur® mogoče učinkovito izolirati.

Plošče Styrodur 2800 C so zaradi svoje reliefne površine (v obliki satovja) posebej primerne za nanašanje ometa. Izolacijske plošče je mogoče vstaviti neposredno v armaturo ali pa jih prilepiti naknadno.

Priporočeni izdelki:

STYRODUR®, VARNA IN TRPEŽNA TOPLOTNO IZOLACIJSKA PLOŠČA

Na voljo smo vam za vse morebitne dodatne informacije o ploščah Styrodur®. Distribucija plošč Styrodur® je zagotovljena na celotnem državnem ozemlju.

Izolacija vmesnega prostora

Styrodur

Izolacija vmesnega prostora

Zardi svojih lastnosti je Styrodur idealen izdelek za izolacijo dvojnih zidov z vmesnim prostorom oziroma za izolacijo vmesnega prostora.

Dvojni zidovi so v mnogih predelih Evrope klasični način gradnje. Nizka stopnja vpijanja vode, dobre toplotno izolacijske lastnosti in dolga življenjska doba plošč Styrodur omogočajo polaganje med dva zidova tudi brez zračne plasti.

Za plošče Styrodur so značilni dobra dimenzijska stabilnost, nizka toplotna prevodnost in nizka stopnja vpijanja vlage. Vlaga namreč poveča toplotno prevodnost materiala. V dvojne zidove lahko vlaga prodre tako od zunaj kot od znotraj: od znotraj v obliki vodne pare s širjenjem vlage v prostoru skozi nosilno steno, od zunaj v obliki vodne pare skozi spoje, ki niso nepredušni.

Odpornost proti staranju in trohnenju sta dodatni lastnosti, zaradi katerih je zeleni ekspandirani polistiren XPS lahko zelo učinkovita rešitev za toplotno izolacijo zidov z vmesnim prostorom.

Priporočeni izdelki:

STYRODUR®, VARNA IN TRPEŽNA TOPLOTNO IZOLACIJSKA PLOŠČA

Na voljo smo vam za vse morebitne dodatne informacije o ploščah Styrodur®. Distribucija plošč Styrodur® je zagotovljena na celotnem državnem ozemlju.

Notranja izolacija

Styrodur

Notranja izolacija

Kadar stavbe ni mogoče izolirati od zunaj, je priporočljiva notranja izolacija obodnih zidov.

Notranja izolacija obodnih zidov je zanimiva rešitev, s katero se zmanjša porabo energije in posledično stroške ogrevanja oziroma hlajenja notranjih prostorov.

Kadar torej zunanja izolacija stavbe zaradi tehničnih ali strukturnih razlogov ni mogoča, na primer zato, ker je stavba stara ali zgodovinsko zaščitena, ali zaradi arhitekturnih razlogov ni mogoče spreminjati zunanjega videza fasade, ali pa preprosto zato, ker se želi izolirati samo posamezne stanovanjske enote, so plošče Styrodur 2800 najprimernejša rešitev za »notranjo« izolacijo.

Styrodur 2800® C je izolacijska plošča z reliefno površino in gladkimi robovi za uporabo v kombinaciji z betonom, ometom in drugimi oblogami. Notranja izolacija s ploščami Styrodur je mogoča tako s slojem ometa ali z oblogo iz mavčno-kartonskih plošč.

Prednosti so takoj opazne: neposredno zmanjšanje toplotnih izgub in večje bivanjsko udobje v stanovanju. Polaganje lahko poteka v vseh vremenskih razmerah in po korakih.

Priporočeni izdelki:

STYRODUR®, VARNA IN TRPEŽNA TOPLOTNO IZOLACIJSKA PLOŠČA

Na voljo smo vam za vse morebitne dodatne informacije o ploščah Styrodur®. Distribucija plošč Styrodur® je zagotovljena na celotnem državnem ozemlju.

izolacija-tal

Styrodur

izolacija-tal

Izolacija s ploščami Styrodur izpolnjuje zahteve po zmanjševanju toplotnih izgub, zagotavljanju udobnega bivalnega okolja in zaščiti konstrukcij pred morebitno škodo. Odvisno od področja uporabe, morajo plošče Styrodur, poleg odpornosti na obremenitve, zagotavljati tudi visoko tlačno trdnost.

Pri številnih področjih uporabe je tlačna trdnost ključno merilo za izbiro izolacijskega materiala. Pri uporabi v gradbeništvu na to izbiro vpliva sposobnost upogibanja izolacijskega materiala, ne da bi se prelomil, če površina ni ravna ali podlaga ni homogena.

Kljub visoki tlačni trdnosti so plošče Styrodur tako prožne, da se lahko prilagajajo nepravilnostim površine in zahvaljujoč svoji plastični deformaciji lahko prenašajo tudi lokalne konične obremenitve, ne da bi se zlomile. Za posebne obremenitve so na voljo različne vrste plošč Styrodur.

S svojo visoko tlačno trdnostjo je torej Styrodur® idealna toplotna izolacija talnih površin.

S ploščami Styrodur je mogoče izolirati zlasti tla, ki so izpostavljena visokim obremenitvam, kot so na primer tista v skladiščih, proizvodnih obratih ali letalskih hangarjih.

Priporočeni izdelki:

STYRODUR®, VARNA IN TRPEŽNA TOPLOTNO IZOLACIJSKA PLOŠČA

Na voljo smo vam za vse morebitne dodatne informacije o ploščah Styrodur®. Distribucija plošč Styrodur® je zagotovljena na celotnem državnem ozemlju.

Obodna izolacija

Styrodur

Obodna izolacija

Zaradi svojih lastnosti so plošče Styrodur posebej primerne za zunanjo izolacijo elementov v stiku s tlemi oziroma za tako imenovano obodno izolacijo.

Nizko vpijanje vode, visoka tlačna trdnost in odpornost zelenih plošč iz ekspandiranega polistirena XPS na gnitje omogočajo toplotno izolacijo pod stavbami in ob zunanjih stranicah kletnih zidov, ki so v stiku s tlemi.

Plošče Styrodur je mogoče uporabiti tudi za obodno izolacijo v predelih z vodo pod pritiskom ter pri morebitnem pronicanju z zastajanjem vode (v plasti podtalnice). Primerne so tudi za obodno izolacijo pri talni vlagi in pri pronicanju vode brez zastajanja (nad podtalnico). Nenazadnje se Styrodur lahko uporablja tudi za obodno izolacijo pod temeljno ploščo tako nad kot v sami plasti podtalnice.

Obodna izolacija pripomore k zmanjševanju toplotnih izgub tudi v nižjih nadstropjih stavb in v kleti ustvari bolj zdravo ozračje. Višje temperature notranjih zidnih in talnih površin preprečujejo tvorjenje kondenza v prostorih, kar zavira tudi nastanek značilne plesni v kletnih prostorih.

Temeljna plošča

Plošče Styrodur je mogoče položiti celo pod temeljne plošče, tudi tam, kjer je prisotna podtalnica.

  • Polaganje največ 3 plasti z največjo skupno debelino 300 mm
  • V podtalnici do največ 3,5 m
  • Plošče Styrodur lahko ublažijo do 20 % vrednosti običajne obremenitve (enoplastno polaganje).

Priporočeni izdelki:

STYRODUR®, VARNA IN TRPEŽNA TOPLOTNO IZOLACIJSKA PLOŠČA

Na voljo smo vam za vse morebitne dodatne informacije o ploščah Styrodur®. Distribucija plošč Styrodur® je zagotovljena na celotnem državnem ozemlju.

Styrodur® è un marchio registrato da BASF SE
© 2018 Fi-Ve Isolanti srl - powered by Più Internet srl - Privacy Policy - Info legali P.IVA: 04265250268

\n